Filmy

ABSURDITAS - 1. - Kurz ruštiny

Kurz ruštiny - táto časť je inšpirovaná legendárnym fínskym televíznym kurzom ruštiny - Kapusta --------------------------------------------------------------- ABSURDITAS (z latinčiny - nezmysel) je seriál, v ktorom by ste darmo hľadali nejaký zmysel. Jeho jedinou úlohou je pobaviť ľudí, ktorí...

Boj O Prežitie - SLOVENSKO

Paródia na známeho dobrodruha Beara Gryllsa a jeho seriál Boj o prežitie. Tento pán z okolia Šale sa rozhodol konkurovať mu vo výbere extrémnych lokalít sveta....   TVORCOVIA Scenár ...

GilRED - reklama

  Študentský film druhákov z evanielického gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Zadanie znelo ,,Červená Karkulka a Vlk", spracovanie bolo voľné. V tomto prípade Červenú Karkulku stvárňuje žiletka a Vlka chlpy pod pazuchou.   TVORCOVIA ...

Hodža inception

 Študentský film druhákov z evanielického gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Zadanie znelo ,,Michal Miloslav Hodža", spracovanie bolo voľné a malo odraziť subjektívny pohľad mladých ľudí na Hodžu.     TVORCOVIA ...

Karkulka

  Študentský film druhákov z evanielického gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Zadanie znelo ,,Červená Karkulka a Vlk", spracovanie bolo voľné...     TVORCOVIA rÉŽIA: ...

Lesný Muž

  Ambiciózny projekt troch kamarátov, ktorý však pre nedostatok času nikdy naozaj nenatočili. Vzniklo len pár prvotných záberov bez akejkoľvek prípravy, všetko bola čistá improvizácia. V roku 2013 sa dvojica dokumentaristov vybrala do slovenský hôr, kde podľa legendy žije v lese...

M. M. Hodža - TRETÍ

 Študentský film druháčky z evanielického gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Zadanie znelo ,,Michal Miloslav Hodža", spracovanie bolo voľné. Sylvia si vybrala dokumentárnu cestu....     TVORCOVIA ...

Michal Miloslav Hodža - Spirit of meadow

 Študentský film druháčiek z evanielického gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Zadanie znelo ,,Michal Miloslav Hodža", spracovanie bolo voľné. Dievčatá natočili snímok plný otázok.....     TVORCOVIA ...

OldSpice - reklama

  Cvičenie na hodine audiovizuálnej tvorby. Téma: reklama na OldSpice.   TVORCOVIA Námet Michal Vítek Kamera Dia Takácsová Hater Dia...

OZVENA

Krátky film o tom, čo je vlastne ozvena.   hEREC pOSTAVA pAULÍNA vÍTKOVÁ dIEVČA 1 dANIELA sEPEŠIOVÁ dIEVČA 2 mONIKA vÍTKOVÁ šKRIATOK 1 mICHAL vÍTEK šKRIATOK...
1 | 2 >>