Karkulka

Karkulka

  Študentský film druhákov z evanielického gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Zadanie znelo ,,Červená Karkulka a Vlk", spracovanie bolo voľné...

 

 
TVORCOVIA
rÉŽIA: Nikola Turčiaková
sCENÁR: Nikola Turčiaková
kAMERA: Nikola Tomčíková

 

 

HEREC
POSTAVA
Michaela Tacelová Karkulka
Karolína Perašínová Vlk
Nikola Tomčíková stará mama
Nikola Turčiaková kronikár