Hodža inception

Hodža inception

 Študentský film druhákov z evanielického gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Zadanie znelo ,,Michal Miloslav Hodža", spracovanie bolo voľné a malo odraziť subjektívny pohľad mladých ľudí na Hodžu.

 

 
TVORCOVIA
rÉŽIA: Martin Brezina  
sCENÁR: Miroslava Ďurišová  
kAMERA: Martin Brezina, Ondrej Fabián
kOSTÝMY: Paula Vítková
sTRIH: Martin Brezina
nÁMET: Miroslava Ďurišová

 

 

HEREC
POSTAVA
Michal Vítek Michal M. Hodža
Miroslava Ďurišová dievka
Paula Vítková okoloidúca
Dominika Doblejová okoloidúca
Dominika Herichová okoloidúca
Veronika Masloviaková okoloidúca

 

 pozeraj tu ::      https://youtu.be/nQjrPxYrN6s