M. M. Hodža - TRETÍ

M. M. Hodža - TRETÍ

 Študentský film druháčky z evanielického gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Zadanie znelo ,,Michal Miloslav Hodža", spracovanie bolo voľné. Sylvia si vybrala dokumentárnu cestu....

 

 
TVORCOVIA

Sylvia Dzúriková, Kristián Kmec

 

 

HEREC
POSTAVA
Sylvia Dzúriková rozprávač