ZRÝCHLOVAČ

 opak - retardér (spomalovač)

 

keď cez to prejde auto, tak rapídne zrýchli