VYMAZÁVAČ

 opak - nahrávač

 

ide v TV niečo, čo nechceš nahrať - tak to nahrá a hneď vymaže