VYLUČOVACIE SKÚŠKY

 opak - prijímacie skúšky

 

ak má škola priveľa žiakov, zostaví vylučovacie testy, ktoré pozostávajú z blbých otázok. Kto dosiahne najviac bodov, bude vylúčený zo školy