VÝDAVKY NA DETI

 opak - prídavky na deti

 

štát berie rodičom peniaze, ktoré dávajú na deti