VYBÍJAČKA

 opak - nabíjačka

 

Ak je mobil úplne nabitý a treba ho vybiť