VOPERÁCIA

 opak - operácia

 

keď sa do tela vloží niečo pri operácii, napr. močové kamene, nádor, ....