ŤAHÁREŇ

 opak - tlačiareň

 

prístroj, ktorý vyťahá text na papier. Ťaháreň si potiahne papier dnu, človek ho však musí ťahať von