STARINY

 opak - noviny

 

tlačené na papieri. Človek sa v nich nedozvie nič zaujímavé, všetko sú to staré, neaktuálne a všeobecne známe informácie