SMRADĽAVKA

 opak - voňavka

 

ak človek vonia, dá si smradľavku a smrdí