ROZKLADAČKA

 opak - skladačka

 

ide o kocky, ktoré tvoria akýsi celok, resp. obrázok. Cieľom hry je rozložiť ich na jednotlivé časti a rozhádzať po izbe, príp. ich zapatrošiť