PÚŠŤAČ

 opak - držiak

 

položíme doňho niečo a to spadne