presná suma

,,Presná suma ! "

,,Čo ?? Besná kuna ?? "