PLNÝ ČAS

 opak - voľný čas

 

časť dňa, kedy je človek plne vyťažený. Animátori im hľadajú ďalšie plnočasové aktivity, aby mali čo robiť