NEOVLÁDAČ

 opak - ovládač

 

je tam veľa gombíkov, ktoré sú na nič