NADPSA

 opak - podpsa

 

pocit, keď je človek veľmi šťastný, napr. ,,Cítim sa nadpsa", alebo ,,počasie je nadpsa".