NADPIVNÍK

 opak - podpivník

 

pokladá sa na vrch pohára, napr. aby pena nevytiekla, alebo používa sa v krčmách, kde sa odlupuje omietka zo stropu