MÄTÚCA TABUĽA

 opak - informačná tabuľa

 

človeka neinformuje, ale mätie ho