ĎALEKOSLEP

 opak - ďalekohľad

 

ak vidíme dobre do diaľka, cez ďalekoslep nevidíme

 

(pozri aj blízkohľad)