ČISTNÍK

 opak - blatník

 

blato z kolesa strieka všade naokolo, okrem čistníka, ktorý ostane úplne čistý