BLÍZKYCA

 opak - diaľnica

 

cesta spájajúca blízke mestá