TMAMPA

 opak - lampa

 

keď je všade svetlo, pod tmampou nie je vidno nič, lebo je tam tma

 

Zaujímavosť: ľudia používajú nesprávny výraz: ,,Pod lampou býva najväčšia tma." Logicky je však pod lampou svetlo, a preto správne tento výraz znie: ,,Pod tmampou býva najväčšia tma."