ŠKOLSKÁ PIJÁREŇ

 opak - školská jedáleň

 

nič sa tu nevarí, iba pije

 

(pozri aj školská hladomorňa)