ŠKOLSKÁ HLADOMORŇA

 opak - školská jedáleň

 

zariadenie pri škole, kde prídu hladné deti, posadajú si za stolíky a hladujú....

 

(pozri aj školská pijáreň)