CESTOVNÝ KĽUD

 opak - cestovný ruch

 

odvetvie hospodárstva, ktoré sa stará o to, aby obyvatelia krajiny nikam necestovali a ostali doma

 

(pozri aj nerezervačný systém)