2 nové videá a 2 nové antonymá

16.12.2011 12:38

Po strašne dlhej odmlke pribudli aspoň 2 nové antonymá - krivítko (kl ikni) a topiareň (klikni).

 

V zložke Filmy, Videá zase pribudli 2 nové videá - Lesný Muž a Old Spice.